tìm hiểu về Redux Toolkit, một phiên bản mới của Redux

Giới thiệu về Redux toolkit

Redux Toolkit là một thư viện mới cho Redux giúp đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về Redux ,từ cách sử dụng tới các tính năng mới nhất. 

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để tối ưu hóa quá trình phát triển Redux của mình, hãy đọc bài viết này để biết thêm chi tiết.

và nó cung cấp cho bạn các API và công cụ giúp bạn giảm thiểu số lượng code và tăng tính khả dụng của ứng dụng. Nó cho phép bạn tạo reducers và actions trong Redux với cú pháp đơn giản hơn

sử dụng tên hàm thay vì các chuỗi. Ngoài ra cũng hỗ trợ sẵn việc sử dụng middleware, đồng thời tự động cung cấp một số middleware phổ biến như redux-thunk và redux-logger.

Cách cài đặt Redux toolkit

Để cài đặt bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tạo một dự án mới và chuyển đến thư mục gốc của dự án.

Bước 2: Sử dụng npm hoặc yarn để cài đặt Redux Toolkit:

Nếu bạn sử dụng npm, hãy chạy lệnh sau:

				
					npm install @reduxjs/toolkit

				
			

npm install @reduxjs/toolkit

				
					yarn add @reduxjs/toolkit

				
			

Lưu ý rằng Redux Toolkit yêu cầu phải có phiên bản Redux từ 4.0.0 trở lên để sử dụng được. Nếu phiên bản Redux của bạn chưa đạt yêu cầu này, bạn cần cập nhật Redux lên phiên bản mới hơn trước khi sử dụng Redux Toolkit.

Setup Redux Toolkit vào dự án ReactJS

Bước 1: Tạo một dự án ReactJS mới bằng cách sử dụng create-react-app hoặc bất kỳ công cụ khác để tạo dự án.

Bước : Tạo một store Redux trong ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng configureStore() từ Redux Toolkit:

				
					import { configureStore } from '@reduxjs/toolkit';

const store = configureStore({
 reducer: {
  // Đây là nơi bạn định nghĩa các reducer của bạn.
  // Ví dụ: todoReducer: todoReducer
 }
});

				
			

Bước 3: Kết nối ứng dụng của bạn với store Redux bằng cách sử dụng provider của React-Redux:

				
					import <a href="https://nodemy.vn/thu-vien-carousel-duoc-su-dung-de-tao-cac-slideshow-react/">React</a> from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import { Provider } from 'react-redux';
import store from './store'; // Import store từ bước 3

ReactDOM.render(
 <Provider store={store}>
  <App />
 </Provider>,
 document.getElementById('root')
);

				
			

Bước 5: Tạo reducers và actions bằng cách sử dụng các util của Redux Toolkit như createSlice, createAsyncThunk,… Ví dụ:

				
					import { createSlice } from '@reduxjs/toolkit';

const todoSlice = createSlice({
 name: 'todos',
 initialState: [],
 reducers: {
  addTodo: (state, action) => {
   state.push(action.payload);
  },
  removeTodo: (state, action) => {
   return state.filter((<a href="https://nodemy.vn/tao-ung-dung-todo-voi-usestate-trong-react-hook/">todo</a>) => todo.id !== action.payload);
  },
 },
});

export const { addTodo, removeTodo } = todoSlice.actions;

export default todoSlice.reducer;

				
			

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận :  một thư viện được thiết kế để giúp đơn giản hóa việc quản lý state trong ứng dụng ReactJS sử dụng Redux. Thay vì phải viết nhiều mã lặp lại để tạo các reducers và actions, Redux Toolkit cung cấp các util để tạo các reducers và actions một cách đơn giản và nhanh chóng hơn.

Bài viết có liên quan: 

CSS Selector là gì? Một số loại css selector mà bạn nên biết

Thư viện carousel được sử dụng để tạo các slideshow (React )
Cách sử dụng toán tử 3 ngôi trong JavaScript

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *