Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định bảo lưu khóa học tại Nodemy

1. Bảo lưu, và chuyển nhượng khóa học
– Học viên chỉ được bảo lưu khi chưa học quá 50% số buổi và đã hoàn thành đủ học phí.
– Học viên được bảo tối đa 02 lần, mỗi lần tối đa 03 tháng kể từ ngày Trung tâm xác nhận yêu cầu bảo lưu.
– Trong mọi trường hợp, tổng thời hạn học viên được bảo lưu khoá học và/hoặc chuyển nhượng học phí tối đa là 06 (sáu) tháng kể từ ngày Trung tâm nhận yêu cầu chính thức lần đầu tiên đối với học viên đó. Nếu hết hạn của 01 lần bảo lưu Học viên không hoàn tất thủ tục đăng ký học tiếp hoặc tái bảo lưu lần 02, khóa học của Học viên tại Nodemy sẽ bị hủy bỏ. Sau quá trình bảo lưu, Học viên phải chờ để được xếp lớp theo quy định của Nodemy. Học viên cần mang theo giấy xác nhận bảo lưu và các phiếu thu học phí có dấu xác nhận hợp lệ (Có thể xác nhận từ email Nodemy đã gửi).

VD:
+ Học viên bảo lưu lần 01 từ tháng 01/01/2022 thì tối đa 3 tháng sau (01/04/2022) phải phản hồi để tiếp tục bảo lưu lần 02 nếu còn dự tính bảo lưu. Trường hợp sau lần 01 học viên không phản hồi sẽ mặc định là học viên mất tinh thần học tập và không muốn tiếp tục học, đơn phương chấm dứt hợp đồng, khoá học sẽ bị huỷ bỏ

+ Học viên bảo lưu lần 01 từ tháng 01/01/2022 sau đó tiếp tục đăng kí học lại. Lần bảo lưu 02 tiếp theo vào (01/05/2022) sẽ được bảo lưu tối đa đến 01/07/2022 (thời hạn bảo lưu không vượt quá 06 tháng tính từ lần đầu bảo lưu)

– Học viên chỉ được chuyện nhượng 01 lần duy nhất và giá trị chuyển nhượng tương đương với giá trị số buổi học còn lại. Thời hạn chuyển nhượng không quá 03 tháng tính từ ngày đầu tiên nhập học

– Học viên bảo lưu khóa học phải có lý do chính đáng, bao gồm:
+ Vấn đề sức khỏe không thể tiếp tục học tiếp (Phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế)
+ Vấn đề về thu xếp thời gian: Công tác (Có giấy xác nhận của công ty), học tập (Có xác nhận của
trường học) và việc bận cá nhân bất khả kháng (Lý do chính đáng được Nodemy xét duyệt).

Lưu ý: Sau khi bảo lưu, học viên phải chờ để được xếp lớp theo quy định của Nodemy

2. Học lại
– Sau khi kết thúc khóa học, nếu không đạt đầu ra cuối khóa, Học viên được sắp xếp học lại theo quy
định của Nodemy ngay tại thời điểm đó. Đối với Học viên không đáp ứng được lịch học lại của trung
tâm sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Học viên sẽ được học lại miễn phí 01 lần nếu đi đủ 80% số buổi học trước đó.
Trường hợp không đáp ứng được, nếu muốn học lại, học viên phải đóng 50% học phí khóa học tại thời điểm đó.

3. Hoàn học phí
– Việc hoàn học phí chỉ được xem xét khi học viên đã nộp đủ học phí. Các trường hợp được xem xét hoàn phí:
+ Hoàn lại 100% học phí đã đóng: Trong 60 ngày kể từ khi khai giảng dự kiến, mà trung tâm không tổ chức lớp
+ Hoàn lại 75% học phí: Học viên thông báo trước 5 ngày khi khóa học bắt đầu.
+ Hoàn lại giá trị số buổi học còn lại: Cảm thấy khoá học không phù hợp, thời hạn yêu cầu hoàn học phí không quá 01 tháng kể từ ngày khai giảng, trường hợp không thông báo mặc định học viên tiếp tục tham gia lớp học (không áp dụng hoàn học phí với trường hợp bảo lưu và chuyển nhượng khoá học)