Các cú pháp cơ bản trong JavaScript

Các cú pháp khai báo biến trong JavaScript

 • Khai báo biến bằng từ khóa “let” hoặc “var”
 • Gán giá trị cho biến bằng dấu “=”
 • Biến có thể lưu trữ các kiểu dữ liệu khác nhau như chuỗi, số, boolean, null hoặc undefined
				
					let myName = "John";
var myAge = 30;
const PI = 3.14;

				
			

Các cú pháp hàm trong JavaScript

 • Khai báo hàm bằng từ khóa “function”
 • Thực thi hàm bằng cách gọi tên hàm và truyền các tham số vào nếu có
 • Hàm có thể trả về giá trị hoặc không
				
					<a href="https://nodemy.vn/tim-hieu-ve-ham-trong-javascript-cach-tao-truyen-tham-so-va-su-dung-mot-cach-hieu-qua-don-gian-de-hieu-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau-important/">function</a> sayHello(name) {
 console.log("Hello " + name);
}

sayHello("John");

				
			

Các cú pháp điều kiện trong JavaScript

 • Sử dụng cú pháp “if-else” để kiểm tra một điều kiện nào đó
 • Sử dụng cú pháp “switch-case” để kiểm tra nhiều trường hợp khác nhau
				
					let age = 18;

if (age >= 18) {
 console.log("Bạn đã đủ tuổi để lái xe");
} else {
 console.log("Bạn chưa đủ tuổi để lái xe");
}

				
			

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận: Như vậy, chúng tôi đã giới thiệu đến bạn những cú pháp cơ bản trong JavaScript như biến, hàm, điều kiện và vòng lặp, kèm theo các ví dụ và demo code đơn giản. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các cú pháp cơ bản này và có thể áp dụng vào các dự án của mình. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía dưới, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!
Bài tập có liên quan: Exploring the Power of JavaScript Design Patterns: Enhancing Code Quality and Efficiency ( important ) Viết code gọn gàng trong JavaScript dễ dàng và tiếp cận cho người mới bắt đầu ( important ) Những dòng mã JavaScript ngắn gọn để sử dụng trong mọi dự án cực kỳ dễ hiểu dành cho người mới ( important )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *