Server-side Rendering vs. Client-side Rendering: Tìm hiểu sự khác biệt và lợi ích trong Next.js

Giới thiệu về Next Js

Next.js là một framework web cho React, được phát triển bởi Vercel (trước đây là Zeit). Next.js giúp cho việc xây dựng các ứng dụng web React đơn giản hơn và nhanh hơn, 

đồng thời cung cấp nhiều tính năng tiên tiến như Server-Side Rendering (SSR). Static Site Generation (SSG), code splitting và hot reloading.

Ngoài ra, Next.js cũng hỗ trợ nhiều thư viện và công nghệ phổ biến trong cộng đồng React, như Redux, TypeScript, styled-components và nhiều hơn nữa.

Với các tính năng và lợi ích mà nó mang lại, Next.js đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho các ứng dụng web React của các công ty lớn và nhỏ trên toàn thế giới.

Server-side Rendering vs Client-side Rendering trong Next Js

Trong Next.js, Server-side Rendering (SSR) và Client-side Rendering (CSR) đều được hỗ trợ và cung cấp cho người phát triển khả năng lựa chọn phù hợp với nhu cầu của dự án.

Server-side Rendering (SSR) là quá trình tạo ra HTML từ các trang web trên máy chủ trước khi gửi nó đến trình duyệt của người dùng. Khi một trang được yêu cầu, máy chủ sẽ tạo ra HTML và gửi nó đến trình duyệt của người dùng. 

Điều này giúp giảm thời gian tải trang, cải thiện trải nghiệm người dùng và cải thiện khả năng tìm kiếm của trang web trên công cụ tìm kiếm.

Client-side Rendering (CSR) là quá trình tạo ra HTML và dữ liệu trên trình duyệt của người dùng bằng JavaScript. Khi một trang được yêu cầu, trình duyệt sẽ tải mã JavaScript và sử dụng nó để tạo ra HTML và dữ liệu. 

Và Điều này cho phép trang web được tạo ra nhanh hơn, tuy nhiên, nó có thể dẫn đến hiệu năng kém do thời gian tải trang chậm hơn, đặc biệt là trên các thiết bị có cấu hình yếu.

Next.js hỗ trợ cả SSR và CSR, đồng thời cung cấp các tính năng như Prefetching và Static Site Generation (SSG) để tối ưu hóa hiệu suất và trải nghiệm người dùng của trang web.

Với SSG, Next.js sẽ tạo ra các trang tĩnh trước đó và lưu trữ chúng trên máy chủ, giúp giảm thời gian tải trang và tăng khả năng tìm kiếm của trang web.

Server-side Rendering (SSR) trong Next Js giúp tăng perfomance

Giả sử bạn có một trang web đơn giản hiển thị danh sách các sản phẩm từ cơ sở dữ liệu của bạn. Trang web của bạn được viết bằng React và bạn đang sử dụng Node.js làm máy chủ.

Nếu bạn sử dụng client-side rendering, khi người dùng truy cập trang web của bạn, trình duyệt sẽ phải tải mã 

JavaScript và sau đó tải dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của bạn để hiển thị danh sách sản phẩm. Điều này có thể mất một khoảng thời gian để hoàn thành và có thể làm cho trang web của bạn chậm hơn.

Điều này giúp giảm thời gian tải trang, cải thiện trải nghiệm người dùng và cải thiện khả năng tìm kiếm của trang web trên công cụ tìm kiếm.

Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng server-side rendering, khi người dùng truy cập trang web của bạn, Node.js sẽ tạo ra HTML và dữ liệu trên máy chủ của bạn và gửi chúng đến trình duyệt của người dùng.

Ngoài ra Điều này có nghĩa là người dùng sẽ nhận được trang web đã được tạo sẵn mà không cần phải đợi cho mã JavaScript hoặc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Việc này sẽ giúp trang web của bạn nhanh hơn và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận: Trong Next.js, cả Server-side Rendering (SSR) và Client-side Rendering (CSR) đều được hỗ trợ và cung cấp cho người phát triển khả năng lựa chọn phù hợp với nhu cầu của dự án. SSR cho phép tạo ra HTML từ các trang web trên máy chủ trước khi gửi nó đến trình duyệt của người dùng, cải thiện trải nghiệm người dùng và khả năng tìm kiếm của trang web trên công cụ tìm kiếm. CSR cho phép tạo ra HTML và dữ liệu trên trình duyệt của người dùng bằng JavaScript, giúp trang web được tạo ra nhanh hơn. Next.js cung cấp cả SSR và CSR, đồng thời cung cấp các tính năng như Prefetching và Static Site Generation (SSG) để tối ưu hóa hiệu suất và trải nghiệm người dùng của trang web.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *