Cách tích hợp Google Analytics vào ứng dụng Next.js

Giới thiệu về Next Js

Next.js là một framework web cho React, được phát triển bởi Vercel (trước đây là Zeit). Next.js giúp cho việc xây dựng các ứng dụng web React đơn giản hơn và nhanh hơn, 

đồng thời cung cấp nhiều tính năng tiên tiến như Server-Side Rendering (SSR). Static Site Generation (SSG), code splitting và hot reloading.

Ngoài ra, Next.js cũng hỗ trợ nhiều thư viện và công nghệ phổ biến trong cộng đồng React, như Redux, TypeScript, styled-components và nhiều hơn nữa.

Với các tính năng và lợi ích mà nó mang lại, Next.js đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho các ứng dụng web React của các công ty lớn và nhỏ trên toàn thế giới.

Đôi chút về Google Analytics bạn có thể chưa biết

Google Analytics là một công cụ phân tích web được cung cấp bởi Google. Nó cho phép người dùng theo dõi lưu lượng truy cập trên trang web của họ, bao gồm các thông tin về số lượt truy cập, thời gian trung bình trên trang, các trang được xem nhiều nhất và nhiều hơn nữa.

Ngoài ra, Google Analytics cũng cung cấp cho người dùng các báo cáo chi tiết về cách mà người dùng tương tác với trang web của họ, bao gồm việc theo dõi nguồn lưu lượng

các từ khóa được sử dụng để tìm kiếm trang web, thông tin về độ tuổi và giới tính của khách truy cập, và nhiều hơn nữa.

Tích hợp Google Analytics vào trong Next Js

Bước 1: Đăng ký tài khoản Google Analytics và lấy mã theo dõi

Tiếp đến ước 2: Cài đặt thư viện React Google Analytics

				
					npm install react-ga

				
			

Kế tiếp  bước 3: Tạo một tệp riêng để định cấu hình Google Analytics

				
					import ReactGA from 'react-ga';

export const initGA = () => {
 ReactGA.initialize('UA-XXXXXXXXX-X'); // Thay mã theo dõi của bạn ở đây
};

export const logPageView = () => {
 ReactGA.set({ page: window.location.pathname });
 ReactGA.pageview(window.location.pathname);
};

				
			

cuối cùng đến ước 4: Gọi các hàm định cấu hình Google Analytics

				
					import { initGA, logPageView } from './analytics';

<a href="https://nodemy.vn/tim-hieu-ve-ham-trong-javascript-cach-tao-truyen-tham-so-va-su-dung-mot-cach-hieu-qua-don-gian-de-hieu-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau-important/">function</a> App() {
 useEffect(() => {
  if (!window.GA_INITIALIZED) {
   initGA();
   window.GA_INITIALIZED = true;
  }
  logPageView();
 }, []);
 // ...
}

				
			

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận: Tích hợp Google Analytics vào trong ứng dụng Next.js là rất quan trọng để theo dõi và đánh giá lưu lượng truy cập và hoạt động trên trang web của bạn. Việc tích hợp này sẽ giúp bạn có được các báo cáo chi tiết về nguồn lưu lượng, hành vi của người dùng và hiệu quả của chiến dịch tiếp thị của bạn. Với các bước hướng dẫn trên, bạn có thể dễ dàng tích hợp Google Analytics vào trong ứng dụng Next.js của mình và theo dõi hiệu quả của trang web của mình.
Bài viết có liên quan: Cách tích hợp Google Analytics vào ứng dụng Next.js: Hướng dẫn từ A đến Z dễ dàng cho người mới ( important ) Hướng dẫn tạo ứng dụng realtime với Socket và Next.js. cho người mới ( important ) Server-side Rendering vs Client-side Rendering tìm hiểu sự khác biệt và lợi ích trong Next.js cho người mới học Next.js ( important )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *