HTML

Các thẻ HTML là các phần tử được đặt trong cặp dấu ngoặc nhọn < >, với từ khóa tương ứng được đặt trong cặp dấu < >. Mỗi thẻ HTML có một mục đích nhất định, giúp định dạng và hiển thị nội dung trên trang web. Ví dụ, thẻ <h1> được sử dụng để định dạng tiêu đề trang web và thẻ <p> được sử dụng để định dạng đoạn văn bản trên trang web.

HTML là một phần không thể thiếu trong tạo ra các trang web đẹp và chuyên nghiệp. Với các kiến thức cơ bản về HTML, bạn có thể tạo ra các trang web đơn giản và hiệu quả. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về HTML, bạn có thể tìm kiếm các tài liệu và hướng dẫn trực tuyến để nâng cao kiến thức của mình.

Giới thiệu

HTML (Hyper Text Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản dùng để tạo nên các trang web. Đây là một trong những ngôn ngữ lập trình web cơ bản mà bất kỳ ai muốn bắt đầu phát triển trang web đều cần phải biết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về HTML và cú pháp cơ bản của nó.

Cú pháp cơ bản của HTML

 1. Cấu trúc của một trang HTML

Một trang HTML bao gồm các thành phần chính sau:

 • Định dạng tiêu đề: <!DOCTYPE html>
 • Thẻ html: <html>
 • Thẻ đầu trang (head): <head>
 • Thẻ tiêu đề (title): <title>
 • Thẻ nội dung trang (body): <body>
 1. Các thẻ cơ bản của HTML

HTML sử dụng các thẻ (tag) để xác định các phần tử trên trang web. Các thẻ phổ biến nhất bao gồm:

 • <p>: định dạng đoạn văn bản
 • <h1>, <h2>, <h3>: định dạng tiêu đề
 • <a>: liên kết đến các trang web khác
 • <img>: chèn hình ảnh
 • <ul>, <ol>, <li>: danh sách

Ví dụ về HTML

Dưới đây là một đoạn mã HTML đơn giản để tạo ra một trang web cơ bản:

				
					<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Trang web của tôi</title>
 </head>
 <body>
  <h1><span class="ez-toc-section" id="Chao_mung_den_voi_trang_web_cua_toi"></span>Chào mừng đến với trang web của tôi<span class="ez-toc-section-end"></span></h1>
  <p>Đây là một trang web đơn giản tạo ra bằng HTML.</p>
  <ul>
   <li><a href="#">Liên kết 1</a></li>
   <li><a href="#">Liên kết 2</a></li>
   <li><a href="#">Liên kết 3</a></li>
  </ul>
  <img decoding="async" src="image.jpg" alt="Hình ảnh của tôi" title="Giới thiệu về HTML và cú pháp cơ bản của nó đơn giản dễ hiểu dễ tiếp cận với người mới bắt đầu ( important ) 2 học lập trình frontend, fullstack hà nội">
 </body>
</html>

				
			

Đầu tiên, đoạn mã bắt đầu với thẻ <!DOCTYPE html> để xác định loại tài liệu HTML được sử dụng. Sau đó, đoạn mã tiếp tục với thẻ <html> và trong đó là phần chính của trang web.

Phần tiếp theo của đoạn mã là phần <head> trong đó chứa thông tin về trang web như tiêu đề trang, thông tin về tác giả, mô tả trang web,… Trong ví dụ này, chỉ có một tiêu đề đơn giản được thêm vào bằng thẻ <title>Trang web của tôi</title>.

Sau phần <head> là phần <body> chứa nội dung chính của trang web. Trong ví dụ này, có một tiêu đề đầu trang (<h1>Chào mừng đến với trang web của tôi</h1>) và một đoạn văn bản (<p>Đây là một trang web đơn giản tạo ra bằng HTML.</p>

để giới thiệu về trang web. Đoạn mã cũng có một danh sách (<ul>...</ul>) gồm ba liên kết (<li><a href="#">Liên kết 1</a></li>), mỗi liên kết có một văn bản được hiển thị và được liên kết đến một địa chỉ URL bất kỳ (href="#">).

 Cuối cùng, đoạn mã cũng bao gồm một hình ảnh (<img src="image.jpg" alt="Hình ảnh của tôi">) với một đường dẫn đến tệp ảnh (src="image.jpg") và một văn bản mô tả nếu ảnh không thể hiển thị (alt="Hình ảnh của tôi").

Kết luận và bài viết có liên quan

Hi vọng bài viết “Giới thiệu về HTML và cú pháp cơ bản của nó đơn giản dễ hiểu dễ tiếp cận với người mới bắt đầu” đã giúp bạn có được những kiến thức cơ bản về HTML và cú pháp của nó. Nếu bạn muốn học sâu hơn về HTML, có thể tìm hiểu thêm về các thẻ HTML khác, cách sử dụng CSS để trang trí trang web và JavaScript để tạo ra các hiệu ứng động cho trang web. Hy vọng bạn sẽ có những trang web đẹp và tuyệt vời của riêng mình.
Bài viết có liên quan : Các phương thức xử lý RegExp trong JavaScript dễ hiểu dành cho người mới bắt đầu lập trình với JavaScript ( important ) Các phương thức xử lý RegExp trong JavaScript dễ hiểu dành cho người mới bắt đầu lập trình với JavaScript ( important ) Thao tác với JSON trong JavaScript đơn giản dễ hiểu cho người mới bắt đầu biết đến và tìm hiểu json trong JavaScript ( important ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *