Next Js là gì? và Next Js có phải React Js?

Giới thiệu về Next Js

Next.js là một framework web cho React, được phát triển bởi Vercel (trước đây là Zeit). Next.js giúp cho việc xây dựng các ứng dụng web React đơn giản hơn và nhanh hơn, đồng thời cung cấp nhiều tính năng tiên tiến như Server-Side Rendering (SSR), Static Site Generation (SSG), code splitting và hot reloading.

Và next.js cung cấp một cấu trúc dự án đơn giản và dễ hiểu, giúp cho các nhà phát triển có thể tập trung vào việc xây dựng các tính năng chính của ứng dụng mà không phải lo lắng về việc cấu hình và triển khai. Ngoài ra, Next.js cũng hỗ trợ nhiều thư viện và công nghệ phổ biến trong cộng đồng React, như Redux, TypeScript, styled-components và nhiều hơn nữa.

Với các tính năng và lợi ích mà nó mang lại, Next.js đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho các ứng dụng web React của các công ty lớn và nhỏ trên toàn thế giới.

Next js có phải là React Js không?

React.js là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được sử dụng để phát triển giao diện người dùng cho các ứng dụng web. Nó cho phép phát triển các thành phần UI tái sử dụng và quản lý trạng thái của các thành phần đó. React.js cũng cung cấp một số tính năng để tăng tốc độ tải trang và hiệu suất của ứng dụng web.

framework Next.js là một framework React.js mã nguồn mở, giúp xây dựng các ứng dụng web tĩnh (static web application) và ứng dụng web động (server-side rendering). Nó giúp đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng React.js bằng cách cung cấp một số tính năng hữu ích như tối ưu hóa SEO, tăng tốc độ tải trang, hỗ trợ tạo trang động và tĩnh.

Do đó, Next.js và React.js là hai công nghệ liên quan đến nhau và thường được sử dụng chung trong việc phát triển ứng dụng web.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết về tạo một dự án với create next app Chọn Create Next App hay Create React App để phát triển ứng dụng

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận: Next.js không phải là React.js, nhưng là một framework được xây dựng dựa trên React.js và hỗ trợ việc phát triển ứng dụng web React.js. Cả hai công nghệ đều liên quan đến việc phát triển giao diện người dùng cho ứng dụng web, tuy nhiên Next.js tập trung vào các tính năng tối ưu hóa và hỗ trợ phát triển ứng dụng web tĩnh và động, trong khi React.js tập trung vào việc quản lý trạng thái của các thành phần UI.
Bài viết có liên quan: Tìm hiểu về hàm connect trong React – Redux Chọn Create Next App hay Create React App để phát triển ứng dụng Nên chọn function hay classComponent trong phát triển ứng dụng React Js

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *