Nên chọn function hay classComponent trong phát triển ứng dụng React

Giới thiệu về function Component

Function Component là một cách để tạo ra các thành phần trong ứng dụng React một cách đơn giản và dễ dàng. Nó là một hàm JavaScript thuần túy, nhận vào các thuộc tính và trả về một đối tượng React. Function Component thường được sử dụng để tạo các thành phần đơn giản, không cần lưu trữ trạng thái và không có các phương thức đi kèm.

Các ưu điểm của Function Component là:

 • Dễ dàng viết và đọc hơn so với Class Component.
 • Tốc độ render nhanh hơn so với Class Component.
 • Không có trạng thái nội bộ, nên dễ dàng quản lý và kiểm tra các thành phần.

Tuy nhiên, Function Component có một số hạn chế như:

 • Không thể sử dụng các tính năng của React như lifecycle methods, state hoặc refs.
 • Không phù hợp cho việc xử lý logic phức tạp hoặc thay đổi nội dung thường xuyên.

Giới thiệu về class Component

Class Component là một cách để tạo ra các thành phần trong ứng dụng React, sử dụng class và kế thừa từ lớp React.Component. Class Component thường được sử dụng để tạo các thành phần phức tạp, có trạng thái nội bộ, và có các phương thức đi kèm như lifecycle methods để xử lý các sự kiện của thành phần.

Các ưu điểm của Class Component là:

 • Có thể sử dụng các tính năng của React như lifecycle methods, state, refs, …
 • Phù hợp cho việc xử lý logic phức tạp và thay đổi nội dung thường xuyên.
 • Có khả năng tái sử dụng trong các dự án khác nhau.

Tuy nhiên, Class Component cũng có một số hạn chế như:

 • Phức tạp hơn so với Function Component.
 • Tốc độ render chậm hơn Function Component.
 • Dễ dàng gây ra các lỗi liên quan đến quản lý trạng thái nội bộ.

Vậy khi phát triển ứng dụng React Js ta nên chọn class hay function

Khi phát triển ứng dụng React, việc chọn sử dụng Function Component hay Class Component phụ thuộc vào mục đích sử dụng của thành phần đó trong ứng dụng. Dưới đây là một số hướng dẫn để giúp bạn quyết định lựa chọn phù hợp:

1.Đơn giản hoặc phức tạp: Nếu bạn cần tạo các thành phần đơn giản, không có trạng thái nội bộ và không có các phương thức đi kèm thì nên sử dụng Function Component. Nếu thành phần phức tạp hơn và yêu cầu quản lý trạng thái nội bộ, thì Class Component có thể là lựa chọn tốt hơn.

2. Tốc độ render: Function Component có tốc độ render nhanh hơn so với Class Component, vì nó không cần phải xử lý các phương thức lifecycle. Nếu bạn đang tìm kiếm cách tối ưu tốc độ render, thì Function Component có thể là lựa chọn phù hợp hơn.

3. Tính năng: Nếu bạn cần sử dụng các tính năng của React như lifecycle methods, refs hoặc state, thì Class Component là lựa chọn duy nhất. Function Component không hỗ trợ các tính năng này, và bạn cần sử dụng hooks để có thể sử dụng state và các phương thức lifecycle.

4. Tái sử dụng: Nếu bạn có kế hoạch tái sử dụng thành phần trong các dự án khác nhau, thì Class Component có thể là lựa chọn tốt hơn, vì nó có thể được kế thừa và mở rộng trong các lớp con.

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận :Tóm lại, việc chọn sử dụng Function Component hay Class Component phụ thuộc vào mục đích sử dụng và yêu cầu của thành phần đó trong ứng dụng. Nếu bạn cần tạo các thành phần đơn giản và tối ưu tốc độ render, thì Function Component là lựa chọn tốt hơn. Nếu bạn cần quản lý trạng thái nội bộ và sử dụng các tính năng của React, thì Class Component là lựa chọn tốt hơn.
Bài viết có liên quan: Nên chọn function hay classComponent trong phát triển ứng dụng React Tìm hiểu về hàm mapDispatchToProps trong React – Redux Tìm hiểu về hàm mapStateToProps trong React – Redux Tim hiểu về function component trong React Js

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *