Cách sử dụng Style component trong Next Js

Giới thiệu về Next Js

Next.js là một framework web cho React, được phát triển bởi Vercel (trước đây là Zeit). Next.js giúp cho việc xây dựng các ứng dụng web React đơn giản hơn và nhanh hơn, 

đồng thời cung cấp nhiều tính năng tiên tiến như Server-Side Rendering (SSR). Static Site Generation (SSG), code splitting và hot reloading.

Ngoài ra, Next.js cũng hỗ trợ nhiều thư viện và công nghệ phổ biến trong cộng đồng React, như Redux, TypeScript, styled-components và nhiều hơn nữa.

Với các tính năng và lợi ích mà nó mang lại, Next.js đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho các ứng dụng web React của các công ty lớn và nhỏ trên toàn thế giới.

Đôi chút về Style component trong Next.js

Style component là một thư viện CSS-in-JS phổ biến trong cộng đồng React và Next.js. Nó cho phép chúng ta tạo các component CSS động một cách tiện lợi và dễ dàng.

Với Style component, chúng ta có thể tạo ra các component CSS riêng biệt và tùy chỉnh chúng dựa trên các props được truyền vào. 

Điều này giúp cho việc quản lý CSS trở nên dễ dàng hơn và giúp cho việc phát triển ứng dụng web trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Một ưu điểm của Style component là nó cho phép chúng ta viết CSS theo kiểu JavaScript, giúp cho việc tương tác với CSS trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn. 

Bên cạnh đó, Style component cũng tích hợp sẵn các tính năng như vendor prefixing và server-side rendering, giúp cho việc xây dựng giao diện tương thích trên nhiều trình duyệt và thiết bị trở nên thuận tiện hơn.

Trong Next.js, sử dụng Style component để tạo giao diện là một cách tốt để tách biệt giữa phần Front-end và Back-end của ứng dụng và tạo ra các component CSS động một cách dễ dàng.

Ví dụ đơn giản về style component trong Next Js

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng Style component trong Next.js, chúng ta có thể xem một ví dụ đơn giản sau đây:

				
					import styled from 'styled-components';

const Title = styled.h1`
 font-size: 2rem;
 color: ${props => props.color || '#000'};
 text-align: center;
`;

export default <a href="https://nodemy.vn/tim-hieu-ve-ham-trong-javascript-cach-tao-truyen-tham-so-va-su-dung-mot-cach-hieu-qua-don-gian-de-hieu-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau-important/">function</a> Home() {
 return (
  <div>
   <Title color="#ff0000">Hello Next.js</Title>
  </div>
 )
}

				
			

Với trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng styled-components để tạo ra một component Title với CSS được định nghĩa bên trong dấu nháy ngược. Trong đó, font-sizetext-align là các thuộc tính CSS cơ bản, còn color là một prop được truyền vào từ bên ngoài component.

Sau đó, chúng ta sử dụng component Title trong phần giao diện của trang web và truyền vào prop color với giá trị #ff0000.

Khi chạy trang web, component Title sẽ được render với CSS được định nghĩa trong styled-components và giá trị của prop color được truyền vào.

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận: Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Style component trong Next.js – một thư viện CSS-in-JS phổ biến trong cộng đồng React và Next.js. Style component cho phép chúng ta tạo ra các component CSS động và dễ dàng tùy chỉnh chúng dựa trên các props được truyền vào, giúp cho việc quản lý CSS trở nên dễ dàng hơn và giúp cho việc phát triển ứng dụng web trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Bài viết có liên quan: Cách sử dụng API Router trong Next.js để xây dựng ứng dụng web chất lượng cao dễ hiểu cho người mới ( important ) Next-level SEO: Tối ưu hóa SEO cho ứng dụng web với Next.js đơn giản cho người mới ( important ) Chọn Create Next App hay Create React App để phát triển ứng dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *