Cách triển khai một ứng dụng Next Js

Triển khai ứng dụng là gì và nó có quan trọng không?

Triển khai ứng dụng là quá trình đưa ứng dụng từ môi trường phát triển lên môi trường sản phẩm, để người dùng có thể truy cập và sử dụng ứng dụng đó. Trong quá trình triển khai, các thành phần của ứng dụng được đóng gói, tải lên máy chủ, cấu hình và chạy trên môi trường sản phẩm.

Quá trình triển khai ứng dụng là rất quan trọng, vì nó đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động đúng cách và đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Nếu quá trình triển khai không được thực hiện đúng cách, ứng dụng có thể gặp các lỗi và sự cố, dẫn đến việc người dùng không thể sử dụng được hoặc có trải nghiệm sử dụng ứng dụng kém chất lượng.

Do đó, triển khai ứng dụng là một bước quan trọng và không thể bỏ qua trong quá trình phát triển ứng dụng. Nó đảm bảo rằng ứng dụng được triển khai đúng cách, hoạt động ổn định và đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Cách triển khai ứng dụng React lên Vercel

Bạn có thể lên google tìm kiếm từ khóa sau

học lập trình frontend, fullstack hà nội, Screenshot 2023 03 15 144154

Chọn vào kết quả giống như sau đây

deploy

Tiếp tục thực hiện đăng ký tài khoản và làm đến bước dưới đây 

add new

Thực hiện việc chọn project mà bạn muốn triển khai trên github 

tiển khai

Vậy là sau khi click vào nut deploy là ứng dụng của chúng ta sẽ được triển khai

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận:Trong quá trình phát triển ứng dụng, việc triển khai ứng dụng là rất quan trọng, giúp đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động đúng cách và đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Để triển khai ứng dụng React lên Vercel, bạn có thể sử dụng Vercel CLI để build và triển khai ứng dụng nhanh chóng và dễ dàng. Ngoài ra, Vercel còn cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ đáp ứng các nhu cầu khác nhau của phát triển ứng dụng.
Bài viết có liên quan: Chọn Create Next App hay Create React App để phát triển ứng dụng Next Js là gì? và Next Js có phải React Js? Tạo dự án với Create Next App cực kỳ đơn giản (Next JS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *