Tạo dự án với Create React App cực kỳ đơn giản

Giới thiệu về Create React App

Create React App là một công cụ mạnh mẽ được cung cấp bởi nhóm phát triển React để tạo ra các ứng dụng React một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nó giúp đơn giản hóa việc cấu hình và thiết lập dự án React, giúp các lập trình viên tập trung vào việc phát triển ứng dụng thay vì tốn thời gian cấu hình.

Với Create React App, bạn có thể tạo ra các ứng dụng React một cách nhanh chóng và đơn giản chỉ trong vài phút. Bên cạnh đó, nó còn hỗ trợ các tính năng như tự động tải lại trang và triển khai ứng dụng của bạn lên môi trường sản xuất.

Tạo một dự án React với Create React App

Bước 1: Cài đặt Node.js và npm

Trước tiên, bạn cần cài đặt Node.js và npm trên máy tính của mình nếu chưa có. Node.js là một nền tảng phát triển dựa trên JavaScript, cho phép bạn chạy mã JavaScript trên máy tính của mình. npm là một trình quản lý gói cho Node.js, cho phép bạn cài đặt các gói JavaScript từ trung tâm lưu trữ npm.

Bạn có thể tải Node.js và npm từ trang chủ của Node.js tại địa chỉ: https://nodejs.org

Bước 2: Cài đặt Create React App

Sau khi cài đặt Node.js và npm, bạn có thể sử dụng npm để cài đặt Create React App. Bạn có thể mở Terminal hoặc Command Prompt và chạy lệnh sau:

				
					npm install -g create-react-app

				
			

Lệnh trên sẽ cài đặt Create React App trên máy tính của bạn.

Bước 3: Tạo dự án React

Sau khi cài đặt Create React App, bạn có thể tạo dự án React bằng cách mở Terminal hoặc Command Prompt và chạy lệnh sau:

				
					create-react-app my-app

				
			

Lệnh trên sẽ tạo ra một dự án React mới có tên là “my-app”. Bạn có thể thay đổi tên của dự án bằng cách thay đổi “my-app” thành tên bạn muốn.

Sau khi chạy lệnh trên, Create React App sẽ tạo ra một dự án React mới với cấu trúc thư mục và tệp tin chuẩn. Bạn có thể mở dự án bằng cách sử dụng Terminal hoặc Command Prompt và chạy các lệnh sau:

				
					cd my-app
npm start

				
			

Lệnh trên sẽ mở trình duyệt và chạy ứng dụng React của bạn trên địa chỉ http://localhost:3000

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận:Tóm lại, để tạo một dự án React bằng Create React App, bạn chỉ cần cài đặt Node.js và npm, sau đó cài đặt Create React App và tạo dự án React mới bằng lệnh “create-react-app”. Với các bước đơn giản này, bạn có thể bắt đầu phát triển ứng dụng React của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Bài viết có liên quan: Nên chọn JavaScript hay TypeScript khi phát triển ứng dụng React JS Nên chọn function hay classComponent trong phát triển ứng dụng React Js Nên chọn JavaScript hay TypeScript khi phát triển ứng dụng React JS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *