div là gì? Hướng dẫn toàn tập cách dùng thẻ div trong HTML

Thẻ div là gì?

Thẻ div là một thẻ HTML cơ bản được sử dụng để tạo ra một khối (block) chứa các phần tử HTML khác bên trong. Div là viết tắt của từ “division”, có nghĩa là “phân chia” trong tiếng Anh, và được sử dụng để phân chia trang web thành các phần khác nhau.

Khi tạo ra một trang web, sử dụng thẻ div để tạo ra các khu vực hoặc khối của trang web là một cách thường được sử dụng để giúp thiết kế trang web trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn. Với thẻ div, bạn có thể tạo ra các khu vực chứa nội dung khác nhau, bố cục trang web phù hợp với yêu cầu của bạn.

Việc sử dụng thẻ div cũng là một cách tốt để quản lý các phần tử HTML trên trang web của bạn. Bạn có thể áp dụng các kiểu CSS hoặc các tác vụ Javascript cho một thẻ div cụ thể để thay đổi cách hiển thị của trang web.

đọc thêm về thẻ div

Cú pháp và ví dụ về thẻ div

Để sử dụng thẻ div trong code HTML, bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

				
					<div>
    <!-- Nội dung muốn chứa trong khối div -->
</div>

				
			

Trong đó, thẻ mở div là <div> và thẻ đóng div là </div>. Bạn có thể đặt bất kỳ tên lớp (class) hoặc ID nào cho thẻ div để dễ dàng tùy chỉnh và quản lý các phần tử HTML bên trong.

Ví dụ, nếu bạn muốn tạo một khối chứa các đoạn văn bản, bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

				
					<div class="container">
    <p>Đây là đoạn văn bản thứ nhất.</p>
    <p>Đây là đoạn văn bản thứ hai.</p>
    <p>Đây là đoạn văn bản thứ ba.</p>
</div>

				
			

Trong đó, tên lớp “container” được đặt cho thẻ div để tạo ra một khối chứa các đoạn văn bản. Bạn có thể tùy chỉnh kiểu dáng và bố cục của khối này bằng CSS.

Thay đổi background cho thẻ div như thế nào?

div là gì? Hướng dẫn toàn tập cách dùng thẻ div trong HTML

Bạn có thể thay đổi background cho thẻ div trong HTML bằng cách sử dụng thuộc tính CSS background. Dưới đây là một số cách để thay đổi background cho thẻ div:

Sử dụng màu nền (background color)​

Bạn có thể đặt màu nền cho thẻ div bằng cách sử dụng thuộc tính CSS background-color. Ví dụ, để đặt màu nền là màu xanh lá cây, bạn có thể sử dụng mã hex hoặc tên màu như sau:

				
					<div style="background-color: #00FF00;">Nội dung của thẻ div</div>

				
			

hoặc

				
					<div style="background-color: green;">Nội dung của thẻ div</div>

				
			

Sử dụng hình nền (background image)

Bạn có thể đặt hình nền cho thẻ div bằng cách sử dụng thuộc tính CSS background-image. Ví dụ, để đặt hình nền là một tấm ảnh có tên là “background.jpg”, bạn có thể sử dụng đường dẫn tới file ảnh như sau:

				
					<div style="background-image: url('background.jpg');">Nội dung của thẻ div</div>

				
			

Sử dụng hình nền lặp lại (background image repeat)

Bạn có thể lặp lại hình nền cho thẻ div bằng cách sử dụng thuộc tính CSS background-repeat. Ví dụ, để lặp lại hình nền theo chiều ngang, bạn có thể sử dụng giá trị repeat-x như sau:

				
					<div style="background-image: url('background.jpg'); background-position: center;">Nội dung của thẻ div</div>

				
			

Sử dụng nhiều thuộc tính background

Bạn có thể kết hợp nhiều thuộc tính background để đặt nhiều hình nền cho thẻ div. Ví dụ, để đặt một hình nền và một màu nền cho thẻ div, bạn có thể sử dụng các thuộc tính CSS background-imagebackground-color như sau:

				
					<div style="background-image: url('background.jpg'); background-color: #FFFFFF;">N

				
			

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận : Tóm lại, thẻ div là một phần không thể thiếu trong thiết kế web và được sử dụng rộng rãi để tạo ra các khu vực khác nhau trên trang web của bạn. Việc sử dụng thẻ div đúng cách cũng là một cách tốt để tối ưu hóa trang web của bạn cho các công cụ tìm kiếm và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Bài viết có liên quan: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *