2 Tips xem Gitponstory trên github cực kỳ đơn giản dành cho người mới ( important )

Giới thiệu về Git

Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán được phát triển bởi Linus Torvalds vào năm 2005.

Nó cho phép các nhà phát triển làm việc cùng nhau trên các dự án phần mềm bằng cách theo dõi các thay đổi trong mã nguồn và lưu trữ các phiên bản khác nhau của mã nguồn này.

Git cũng cung cấp khả năng làm việc offline, cho phép các nhà phát triển tiếp tục làm việc mà không cần kết nối mạng và đồng bộ hóa lại khi kết nối trở lại.

Xem Gitponstory trên github một cách chuyên nghiệp

Giả sử mình có một Gitponstory như vậy 

xem git

Thay vì bạn dùng chuột để có thể cọn từng file 1 thay vì đó ta sẽ mở  vscode trình editor online

Gitponstory

Sau khi ấn ta sẽ thu được như vậy nhé 

xem Gitponstory trên github

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận: Sau khi xem qua Gitponstory trên Github, tôi nhận thấy đây là một ứng dụng hữu ích cho những người sử dụng Github. Với Gitponstory, người dùng có thể tạo ra một câu chuyện về sự thay đổi của mã nguồn của dự án trên Github theo thời gian. Điều này giúp cho người dùng có thể dễ dàng theo dõi và hiểu được quá trình phát triển của dự án một cách trực quan và sinh động hơn.
Bài viết có liên quan: Khái niệm cơ bản về JavaScript – Cách làm việc với Chuỗi, Mảng và Đối tượng trong JS dễ hiểu đối với người mới ( important ) Toán tử và thứ tự ưu tiên toán tử trong JavaScript, Hướng dẫn cơ bản cho người mới bắt đầu ( important ) Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng (OOP) trong JavaScript: Các khái niệm và ví dụ minh họa ( important )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *