Tag: Cleaner Code

Cleaner Code with Event Delegation in JavaScript dễ hiểu cho người mới ( important )
Tech

Cleaner Code with Event Delegation in JavaScript dễ hiểu cho người mới ( important )

Nếu bạn đang muốn làm sạch mã JavaScript của mình và cải thiện tính module hóa, Event Delegation là một kỹ thuật quan trọng để nắm vững. Bài viết này cung cấp cho bạn các Best Practices và ví dụ về cách sử dụng Delegation Sự kiện trong JavaScript để làm cho mã của bạn dễ đọc, dễ bảo trì và dễ mở rộng hơn.

Xem Thêm »

Đăng ký nhận tư vấn

Tham gia học thử miễn phí, cơ hội nhận học bổng 5.000.000đ ngay hôm nay