Khóa học này dành cho ai?

giờ học frontend
0 +

Số giờ học (8h/buổi + 5 buổi/tuần + 65 buổi). Học như đi làm

bài tập nodemy
0 +

Học viên một lớp + Mỗi lớp có trợ giảng sát sao hướng dẫn 1-1

0 +

Bài tập thực hành, phân chia căn bản, nâng cao, chuyên sâu

0 +

Số dự án bạn sẽ làm được bao gồm dự án cá nhân, nhóm

Học viên sẽ nhận được gì?

Thành thạo vận dụng kiến thức vào dự án. Tiết kiệm hơn 50% thời gian so với tự học. Sớm đi làm kiếm tiền, tích kinh nghiệm nhận việc lương cao

Thực hành lập trình web nodemy

6 tháng trở thành FullStack, bạn đã sẵn sàng?

Định hướng rõ ràng, môi trường thực chiến, cam kết việc làm, hãy trải nghiệm học thử ngay hôm nay

Bạn sẽ làm được

Giao diện Frontend kết hợp Backend sau khi học viên học Fullstack

Nội dung khóa học

Chương I

HTML

Tìm hiểu về mô hình Clinet - Sever
Các thẻ HTML thông dụng

1 Tuần

Chương II

CSS

Tìm hiểu thuộc tính CSS thông dụng, Flexbox, thuộc tính Position.
Tìm hiểu Bootstrap, thiết kế Responsive

1 Tuần

Chương III

GIT

Tìm hiểu câu lệnh GIT
Vận dụng GIT làm việc nhóm

1 Tuần

Chương IV

JavaScript

Kiểu dữ liệu, Toán tử
Vòng lặp, Câu điều kiện
Array, String, Date, Math Method

2 Tuần

Chương V

CallBack, Asyn

Tìm hiểu khái niệm Callback, bất đồng bộ
Xử lý bất đồng bộ Promise

2 Tuần

Chương VI

DOM

Khái niệm DOM
Event xử lý sự kiện trong DOM
Thư viện Jquery, Todo List Jquery

1 Tuần

Chương VII

ReactJS

Tìm hiểu State, Props, Event
Làm việc với Axios và useEffect, React-router-dom . Vận dụng Ant Design
Redux, Redux toolkit

1 Tháng

Chương VIII

NodeJS

Tổng ôn JS nâng cao
Giới thiệu NodeJS
Cú pháp trong NodeJS
Các gói Built-in trong NodeJS
Cơ chế Non-blocking, event-loop

3 Tuần

Chương IX

Database MongoDB

Mongoose ODM
Triển khai quan hệ giữa các Collections
Database MySQL

5 Tuần

Chương X

ExpressJS Framework

RestFul API
Kết nối DB
CaseStudy Phân trang API
MiddleWare

3 Tuần

Chương XI

JWT Token

Cơ chế Token và Session cookie
Throttle API và Thiết kế Router
CaseStudy Up ảnh Multer
Teamplate Engine EJS

2 Tuần

Chương XI

Đồ án cuối khóa

Tham gia dự án thực tế, được chia sẽ kinh nghiệm phỏng vấn,
Phỏng vấn, xin việc

1 Tháng

6 tháng trở thành FullStack, bạn đã sẵn sàng?

Định hướng rõ ràng, môi trường thực chiến, cam kết việc làm, hãy trải nghiệm học thử ngay hôm nay

Câu hỏi thường gặp

Người mới nên học lập trình ở đâu

Điều quan trọng nhất với người mới học lập trình đó chính là định hướng, sự hỗ trợ kịp thời và lộ trình học bài bản. Với sự hỗ trợ 1-1 từ Nodemy thì học lập trình rất dễ dàng

Giáo trình tại Nodemy đều bằng tiếng việt. Mọi bài giảng đều đi từ cơ bản đến nâng cao. Giảng viên truyền tải dễ hiểu, ngoài ra sẽ có hướng dẫn riêng cách bạn đọc tài liệu bằng tiếng anh sao cho đơn giản, hiệu quả nhất

Sự khác biệt đến từ phương pháp học, môi trường. Học tại Nodemy bạn có mục tiêu rõ ràng, văn hóa học tập nghiêm túc. Kiểm định chất lượng hàng tháng. Đây là những điều giúp bạn học hiệu quả hơn so với tự học rất nhiều lần

Tuổi tác không phải là yếu tố quyết định. Điều quan trọng nhất là bạn thực sự quyết tâm, nghiêm túc với việc chuyển ngành. Mọi điều còn lại Nodemy tự tin giúp bạn chuyển ngành thành công.

Môi trường học Nodemy

Đăng ký nhận tư vấn

Tham gia học thử miễn phí, cơ hội nhận học bổng 5.000.000đ ngay hôm nay