khóa học reactjs nodemy

Khóa học Coding Bootcamp

Frontend ReactJS

Lộ trình cho các bạn sinh mới học lập trình. Sinh viên mất gốc và người chuyển ngành.

Khóa học này dành cho ai?

giờ học frontend
0 +

Số giờ học (8h/buổi + 5 buổi/tuần + 65 buổi). Học như đi làm

bài tập nodemy
0 +

Học viên một lớp + Mỗi lớp có trợ giảng sát sao hướng dẫn 1-1

0 +

Bài tập thực hành, phân chia căn bản, nâng cao, chuyên sâu

0 +

Số dự án bạn sẽ làm được bao gồm dự án cá nhân, nhóm

Học viên sẽ nhận được gì?

Thành thạo vận dụng kiến thức vào dự án. Tiết kiệm hơn 50% thời gian so với tự học. Sớm đi làm kiếm tiền, tích kinh nghiệm nhận việc lương cao

Thực hành lập trình web nodemy

3 tháng thành thạo Frontend web, bạn đã sẵn sàng?

Định hướng rõ ràng, môi trường thực chiến, cam kết việc làm, hãy trải nghiệm học thử ngay hôm nay

Sản phẩm học viên

Giao diện Frontend kết hợp Backend sau khi học viên học Fullstack

Nội dung chương trình học

Giới thiệu HTML

Giới thiệu mô hình client - server

Các thẻ HTML thông dụng

3 cách thêm style HTML

Css selector

Css font, text

Margin, padding, box-sizing, border, hover,...

Design layout

Các loại display

Display flex

Relative

Absolute

Fixed

Sticky

Vận dụng làm menu nhiều cấp

Responsive với @media Hướng dẫn responsive giao diện, mobile

Bootstrap Grid

Bootstrap component

Bootstrap breakpoint

Ôn tập

Làm Project cá nhân website responsive

Review giao diện, tổng ôn. . Lấy điểm Thực hành CSS

Giới thiệu Git và Git flow

Git add, commit, push, pull

Git merge , xử lý conflict

Sử dụng git trong thực tế dự án như thế nào?

Các biến trong javaScript Toán tử

Các kiểu biến JS (string, number, array, object)

Các toán tử trong JS (toán tử 3 ngôi …)

Function

For, if, while, switch case ...

 

Map, reduce, filter, find,...

Substring, toUppercase ...

Format date,..

Math random, round...

Reference type scope, hoisting, trycatch, regex

 

CHƯƠNG QUAN TRỌNG NHẤT JS. 

Giới thiệu về bất đồng bộ

CallBack SetTimeOut, setInterval, clearTimeout, clearInterval.

Giới thiệu Fetch API

Promise là gì.

Tạo promise và xử lý bất độ sao cho tốt.

Giới thiệu khái niệm DOM Các selector Các method cơ bản

addEventListener, click, mousemove, keypress ...

Giới thiệu Jquery Hướng dẫn sử dụng jquery

Sử dụng Jquery để tương tác, thêm, sửa, xóa data lên giao diện HTML, làm các chức năng cơ bản

Review Tổng kết: Chấm điểm Jquery Project

Tạo dự án react component, phân chia component class component thêm style vào JSX inline, class

sự kiện onClick, onChange sử dụng code javaScript trong JSX ({}) props, state setState, rerender component con update state cha

Lifecycle trong reactjs

Call API với axios

React-router-dom redirect giữa các trang giao diện

Outlet, param, query, ...

Antd component

Antd grid

Hướng dẫn áp dụng props, state, lifecyle, antd làm todo list

CaseStudy Private router, Paging, Filter, Upload

Tại sao phải dùng Redux

Set up Redux, store, reducer, action ...

Cơ chế hoạt động của Redux

Hướng dẫn dự án cuối khóa

Lên ý tưởng, phân tích dự án, thiết kế thư mục phân chia công việc

Review code, cải tiến chức năng, Áp dụng Agile scrum

Chấm điểm dự án được present.

Hướng dẫn viết CV, Phỏng vấn. 

Hỗ trợ gửi CV và giới thiệu công việc vào doanh nghiệp

3 tháng thành thạo Frontend web, bạn đã sẵn sàng?

Định hướng rõ ràng, môi trường thực chiến, cam kết việc làm, hãy trải nghiệm học thử ngay hôm nay

Câu hỏi thường gặp

Người mới nên học lập trình ở đâu

Điều quan trọng nhất với người mới học lập trình đó chính là định hướng, sự hỗ trợ kịp thời và lộ trình học bài bản. Với sự hỗ trợ 1-1 từ Nodemy thì học lập trình rất dễ dàng

Giáo trình tại Nodemy đều bằng tiếng việt. Mọi bài giảng đều đi từ cơ bản đến nâng cao. Giảng viên truyền tải dễ hiểu, ngoài ra sẽ có hướng dẫn riêng cách bạn đọc tài liệu bằng tiếng anh sao cho đơn giản, hiệu quả nhất

Sự khác biệt đến từ phương pháp học, môi trường. Học tại Nodemy bạn có mục tiêu rõ ràng, văn hóa học tập nghiêm túc. Kiểm định chất lượng hàng tháng. Đây là những điều giúp bạn học hiệu quả hơn so với tự học rất nhiều lần

Tuổi tác không phải là yếu tố quyết định. Điều quan trọng nhất là bạn thực sự quyết tâm, nghiêm túc với việc chuyển ngành. Mọi điều còn lại Nodemy tự tin giúp bạn chuyển ngành thành công.

Môi trường học Nodemy

Đăng ký nhận tư vấn

Tham gia học thử miễn phí, cơ hội nhận học bổng 5.000.000đ ngay hôm nay